Avís legal

Avís Legal del lloc web www.echevarne.com, www.echevarne-shop.com i app

1. Introducció

Aquesta pàgina (conjuntament amb la nostra Política de Cookies) recull els termes i condicions en virtut dels quals LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A. el proporciona els seus serveis a través de la pàgina web www.echevarne.com, www.echevarne-shop.com   o de la seva aplicació APP a través de la qual podrà accedir a la web o als nostres serveis (en el successiu denominats conjuntament “Web”).

D’acord amb l’establert a la Llei dels Serveis de la Societat de la Informació, us comuniquem que el titular del present Lloc és LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A., amb domicili social a Barcelona, carrer Provença 312 baixos 08037 i adreça de correu electrònic  informacion@echevarne.com, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Volum 5.526 Foli 164, Fulla nº 63582 Inscripció 1ª i prevista de C.I.F A-08829848 (en endavant ECHEVARNE).

Aquest Lloc web i l'aplicació APP han estat creats per ECHEVARNE, on caràcter informatiu i tenen per objecte promocionar les activitats que ECHEVARNE realitza, així com els serveis que presta.

El Lloc i APP, també poden contenir articles sobre temes de salut, metges, hospitalaris, de l’actualitat o d’ altra classe que ECHEVARNE pot considerar del seu interès, contingut del qual reflecteix l'opinió dels seus autors però no la de ECHEVARNE.

Aquest Avís Legal regula l'accés i ús del servei del Lloc que ECHEVARNE posa a disposició dels usuaris d’Internet sense prejudici de que l’accés a algun dels serveis pugui precisar l’acceptació d’unes condicions particulars.

La utilització del Lloc us atribueix la condició de l’Usuari del mateix (en endavant "l’ usuari"). Qualsevol ús que faci del Lloc o dels serveis en aquest inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals del present Avís Legal, pel que l’usuari deurà ser conscient de la importància de llegir aquests termes legals cada cop que visiti el Lloc.

 

2. Propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del Lloc (imatges, sons, textos, arxius, codi font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre) són de titularitat exclusiva d’ECHEVARNE o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals s'ha autoritzat el seu ús i estan sotmeses a la protecció prevista a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i Industrial Espanyola.

Els drets de propietat intel·lectual dels especialistes col·laboradors                        d’ ECHEVARNE que publiquen els seus articles o treballs en aquest Lloc web correspondran als seus autors. L’ enviament d’aquestes col·laboracions a ECHEVARNE suposarà una cessió gratuïta dels seus drets per a la publicació a través del nostre Lloc web.

Per tant, queda prohibida qualsevol (excepte per a ús privat) distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra utilització dels continguts sense l'autorització expressa i per escrit, que haurà de sol·licitar al Departament de Comunicació d’ECHEVARNE. Així, l’accés als continguts d’aquest web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

ECHEVARNE facilita l’accés a altres pàgines Web que considerem poden ser del seu interès. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts. Per això, no poden fer-se responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que poden derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

La realització d’enllaços solament es permetrà a la pàgina principal del Lloc, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l’adreça web d’ origen), etc. que indueixin a error sobre l’ origen dels continguts.

L’establiment d’enllaços no implicarà cap relació, col·laboració o suport amb l’ entitat. No es permetrà la realització d’ un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.

Queden prohibits els enllaços des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

3. Ús dels serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com el disposat en el present Avís Legal. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb finalitats il·lícites i/o contraries a l’ establert en el present avís legal, lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin afectar els serveis, d’ECHEVARNE i/o la seva imatge o impedir el seu correcte funcionament o d’aquests serveis que s’ofereixen o que es puguin oferir en un futur.

4. Àmbit del Lloc. Responsabilitat de l’usuari

L’accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc per l’Usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. No son objecte de garantia per part d’ECHEVARNE: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències y la seguretat del Lloc; que el contingut dels mateixos o la informació que passa a través d’ells estigui lliure de virus o d’altres elements lesius; que la seguretat en la utilització que l’usuari faci del Lloc.

 ECHEVARNE no serà responsable de possibles danys o prejudicis que es poguessin derivar-se d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averias telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ECHEVARNE; de retards o bloquejos a l’ús del present sistema electrònic, causat per deficiències o sobrecàrregues en el seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control d’ ECHEVARNE.

ECHEVARNE no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al qual es dirigeix ni de les conseqüències que poguessin portar causa de la falta d’utilitat, adequació o validesa del Lloc, dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concretes o expectatives dels usuaris, ni dels resultats que puguin ocasionar l'aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis als quals es pugui accedir a través del Lloc o microsites associats, responsabilitat final de la qual recaurà sempre en l’usuari.

Aquest Lloc web pot contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació es facilita exclusivament amb finalitats informatives i educatives, no constitueix recomanació ni assessorament destinat a pacients i no pretén substituir el consell o visita mèdica o de l’altre professional sanitari qualificat. No deu utilitzar la informació continguda en aquest Lloc web per a diagnosticar un problema de salut o una condició física, ja que es requereix formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Davant qualsevol dubte o consulta acudeixi a un metge o a un altre professional sanitari.

Les decisions relatives a la salut deuen ser presses per un professional sanitari, considerant les característiques úniques del pacient.

ECHEVARNE,  no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui portar a terme com usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministren per l’ accés a  “Els meus resultats”, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.


5. Continguts

ECHEVARNE no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Lloc associats proporcionats per tercers.

Entre tota la informació de resultats que es mostra al Web, els informes de resultats individuals en formato pdf són els únics que deuen prendre’s  com base pel diagnòstic o interpretació dels resultats. Els gràfics, les taules comparatives i altres opcions de visualització de resultats, es faciliten com un simple complement de l’informe de resultats individual en formato pdf, i com a tals deuen ser presos. ECHEVARNE no serà responsable d’interpretacions errònies o esbiaixades degudes a la no revisió del citat informe individual o als possibles usos inadequats que es doni a la informació complementaria.

Els usuaris de l’APP pel simple fet d’instal·lar-la estan acceptant aquest Avís Legal i així mateix autoritzen a ECHEVARNE a utilitzar les seves dades de contacte per a fer-los arribar informació sobre els seus Serveis, i que pugui comunicar-les a altres empreses del Grup vinculades al sector salut: Clínica Sagrada Familia, Centro Médico Maestranza y MAS Prevención.    

ECHEVARNE es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés al Lloc a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en els termes qualsevol contingut contrari a les normes legals, és a dir, immoral, reservant-se el dret a exercir les mesures legals que estimi oportunes  per a evitar aquest tipus de conductes.


6. Modificacions i actualitzacions

ECHEVARNE es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquests, així com el present avís legal.


7. Normes del comportament del Blog

Si voleu participar en els nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. Al participar els blogs de la web sou els únics responsables dels missatges que difonguis a través d’aquests, garantint a ECHEVARNE la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-se per tals conceptes. 

En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que és el seu propietari o compte amb l’autorització del propietari per a difondre’l en els Blogs.

I s’eximeix a ECHEVARNE de qualsevol reclamació de tercers que es plantegi per tals conceptes.

2. L’usuari deurà, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que s’ajusten a la temàtica del blog podran ser eliminats. Estan totalment prohibida la publicació de promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blogs.

3. L’usuari deurà respectar a la resta d’usuaris. L’ usuari deurà ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions d'altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atempten contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4. ECHEVARNE es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs de la web conforme als termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5. ECHEVARNE no és responsable del publicat en els blogs del web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en els mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6. ECHEVARNE no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs del web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo del web sense previ avís, en qualsevol moment.

7. En el cas que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs del web per part d’altres usuaris, podrà posar-lo en coneixement d’ECHEVARNE, a través del correu electrònic informacion@echevarne.com, indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blogs”, perquè ECHEVARNE pugui moderar o eliminar els mateixos.

8. L’usuari mantindrà indemne a ECHEVARNE davant de qualsevol reclamació que pugui presentar-se pels missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blogs de la web.

 

 

8.  Protecció de dades personals

L’usuari dels serveis oferts a través del Lloc www.echevarne.comwww.echevarne-shop.com, i APP, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A. els tracti de forma automatitzada i incorpori als seus fitxers, amb la finalitat d’ atendre al servei sol·licitat i a les seves sol·licituds d’informació.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

Per a exercir els drets abans citats (drets ARCO), l’Usuari regirà un escrit al responsable de LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A. a informacion@echevarne.com amb la mateixa referència.

Així mateix, l’acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat  de la Informació i de Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@echevarne.com , manifestant la seva voluntat.

LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s’ utilitzaran per a cap altra finalitat diferent de l’establerta en el present avís, sempre i quan no hi hagi una llei que estableixi el contrari.

L’usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A. i de la comunicació de qualsevol alteració de les mateixes.

Les operacions de consulta de dades de l’usuari i de petició de serveis a través del Lloc es realitzen a través d’un servidor segur. El software d’aquest servidor codifica la informació que l’Usuari introdueix abans de transmetre-la a LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A.

Així mateix, LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A. disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius l'emmagatzematge i revelació de dades amb l'objectiu d’evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la citada LOPD, sobre seguretat de les dades.


Currículum

A efectes del disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona, son imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i, els seus titulars consenten que  les dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic, que es facilita s’incorporen al fitxer del que es responsable LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A., amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per l’estudi i anàlisis personalitzat o segmentat de la mateixa.

Les dades de  currículum que es faciliten seran conservades durant el plaç d’un any, transcorregut el qual LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A., procedirà a la seva total destrucció.

LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A.,  Garanteix que totes les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets de oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, dirigint comunicació per escrit a LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, S.A., C/ Provença 312, Baixos. 08037 Barcelona, bé enviant un mail a info@echevarne.com.


9. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en el present avís legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

ECHEVARNE y l’Usuari, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur , es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present web o activitats desenvolupades en aquest.