Oftalmologia

Col·liri complexe personalitzat, basat en concentrat de factors de creixement autòlegs, estèril, acel·lular (no conté plaquetes ni cap resta cel·lular) i lliure d’endotoxines, obtingut a partir de la sang del pacient.

En quins casos es recomana?

Tractament de l’ull sec sever i/o greu.

Úlceres corneals.

Tractaments post-operatoris com transplantament corneal, limbar o de membrana amniòtica.

Quins beneficis aporta?

Indueix la proliferació, migració i diferenciació cel·lular, mediant en la curació epitelial.
Major concentració de factors de creixement que la llàgrima natural i els col·liris de sèrum autòleg, ja que està enriquit amb factors de creixement plaquetaris.