Anàlisis Clíniques

El departament d'Anàlisis Clíniques vol donar un servei integral a l'àrea clínica, oferint des de les anàlisis més simples de rutina fins a les més sofisticades de genètica molecular. Per a això, el departament compta amb diverses unitats tècniques, liderades per especialistes que treballen en equip per poder aportar informació que ajudi al professional a establir el diagnòstic, monitoratge i tractament més adequat pel pacient.

Alhora, el Laboratori incorpora les darreres tecnologies, bé amb l'adquisició de nous equips analítics o bé a través de la implementació de nous softwares de gestió, que ens ajuden a unificar i estandarditzar processos. Tot això amb un objectiu comú: treballar amb els més alts estàndards de qualitat,  aconseguint la màxima fiabilitat i exactitud als resultats.