Bioquímica-CORE

L'activitat principal de la unitat de Bioquímica-CORE  consisteix a analitzar les determinacions més comunes, tant en sang (glucosa, colesterol, triglicèrids…) com en orina (urianàlisi, sediment urinari…), que en molts casos aporten dades decisives per orientar en el diagnòstic de malalties i facilitar el pronòstic, control i seguiment d’aquestes.

També es porta a terme l'anàlisi d'altres paràmetres més específics com són el cribratgede les drogues d'abús en orina, l'estudi d’hemoglobinopaties, la determinació de l'hemoglobina glicosilada (paràmetre molt important en el seguiment i control de la diabetis) o paràmetres relacionats amb l'estrès oxidatiu.

BIOQUÍMICA AUTOMATITZADA

Bioquímica bàsica
Bioquímica especial

BIOQUÍMICA AUTOMATITZADA D’ORINES

Drogues d’abús (screening)
Urianàlisi
Sediments

BIOQUÍMICA AUTOMATITZADA DE LÍQUIDS BIOLÒGICS

INMUNOASSAIGS AUTOMATITZATS

Serologia de malalties infeccioses
Hormones i fertilitat
Proteïnes plasmàtiques
Vitamines
Marcadors tumorals

ELECTROFÒRESI

Electrofòresi capilar
Electrofòresi en gels d’agarosa
Isoelectroenfoc
Inmunoelectrofòresi – Inmunofixació

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA (HPLC)

Estudi hemoglobinopaties
Monitorització diabetis

CRIBATGE BIOQUÍMIC D’ANEUPLOÏDIES

Cribratge de primer trimestre
Cribratge de segon trimestre

ANÀLISI D’IMATGE

Seminogrames

MICROSCÒPIA

Anàlisi d’orina
Anàlisi de cristalls en líquids biològics