Panell AntiAging

Panell de proves analítiques totalment personalitzable que permet avaluar l’estat de salut funcional associat a processos d’envelliment. Consta de diversos apartats com Bioquímica, Hematologia, Risc oncogènic, Predisposició genètica a risc cardiovascular u obesitat, entre altres. Aquesta prova recull de forma gràfica l’estat de salut, per a facilitar una ràpida interpretació dels diferents paràmetres analitzats.


L’envelliment és un procés endogen, universal i irreversible determinat per l’acció del temps, que condueix a canvis morfològics i fisiològics. 

Existeixen dos factors que intervenen en l’equilibri del nostre organisme:

  • Factor intrínsec o genètic. La informació genètica de cada ésser queda determinada en el moment de la fecundació
  • Factor extrínsec o ambiental. Estils de vida, factors emocionals, estrès físic i mental, nutrició i entorn mediambiental

La medicina antiaging tracta de trobar l’equilibri i l’harmonia entre aquests factors estudiant el nostre organisme, els nostres gens i el nostre estil de vida i així aconseguir el benestar i millorar la qualitat de vida.

ejemplo-informe