Al·lèrgia

La unitat d'Al·lèrgia col·labora amb pediatres i al·lergòlegs, entre altres especialistes, en:

  • El diagnòstic de la patologia al·lèrgica quantificant paràmetres com la IgE total, la proteïna catiònica d'eosinòfils, la triptasa i la histamina mitjançant diversos tipus de mostra.
  • La identificació dels possibles al·lèrgens responsables de la patologia al·lèrgica estudiant la presència o no d’IgE específica enfront d'una àmplia bateria d'al·lèrgens respiratoris, al·lèrgens alimentaris, alguns al·lèrgens ocupacionals, al·lèrgens medicamentosos, verins d'insectes i al·lèrgens recombinants.
  • El monitoratge de pacients sotmesos a teràpia hiposensibilitzant.

D'altra banda, col·labora amb digestòlegs i nutricionistes estudiant intoleràncies alimentàries per millorar la qualitat de vida de pacients amb trastorns gastrointestinals i altres patologies associades.

FLUOROIMMUNOASSAIG

Detecció d’IgE específica davant a al·lèrgens natius i recombinants
Detecció d’IgG específica davant a al·lèrgens natius i recombinants
Detecció d’IgG4 específica davant a al·lèrgens natius i recombinants
Quantificació de triptasa i proteïna catiònica d’eosinòfils

MICRO-ARRAY

Detecció d’IgE específica davant a al·lèrgens recombinants

ENZIMIMMUNOASSAIG

Quantificació d’histamina en plasma i orina

IMMUNOBLOT

Intolerància alimentaria

ASSAIGS FUNCIONALS

Activació cel·lular per al·lèrgens
Test d’alliberació d’histamina