Hormones

La unitat d'Hormones ofereix als diferents metges especialistes una eina fiable que els permet abordar, des d'un punt de vista analític, els diferents aspectes funcionals de les patologies relacionades amb les seves àrees clíniques respectives, sent aquestes principalment l'endocrinologia, l'oncologia i el diagnòstic prenatal.

En l'àmbit de les patologies endocrines, la unitat realitza de manera rutinària un ampli nombre de paràmetres sèrics, plasmàtics, urinaris i salivals que permeten conèixer el bon funcionament de totes les glàndules endocrines i al mateix temps, per mitjà de proves funcionals, l'estat correcte de tots els eixos hormonals.

En oncologia, es centra principalment en la determinació de marcadors tumorals que permeten a l'oncòleg clínic, juntament amb altres paràmetres, diagnosticar, caracteritzar, tractar i seguir l'evolució del pacient.

Relacionat amb el diagnòstic prenatal, mitjançant marcadors bioquímics i juntament amb marcadors ecogràfics, trata d'establir de manera individual el risc d'embaràs afectat de cromosomopaties en el primer trimestre i de cromosomopaties i defectes del tub neural en el segon trimestre.

RADIOIMMUNOASSAIG (gamma/beta)

Anàlisi d’hormones
Detecció d’anticossos davant a receptors hormonals
Vitamines i cofactors

ENZIMIMMUNOASSAIG

Anàlisi d’hormones

SISTEMES AUTOMATITZATS QUIMIOLUMINISCENTS

Cribratge de preeclampsia
Estudi de hormones relacionats amb fertilitat
Marcadors tumorals
Detecció d’anticossos davant a receptors hormonals