Genètica

La unitat de Genètica ofereix suport a especialistes de diferents àmbits en el diagnòstic de patologies mitjançant diverses tecnologies basades en la detecció d’àcids nucleics. La determinació genètica està a l‘avantguarda del camp del diagnòstic, per tant cada vegada més malalties es beneficien d’aquestes tecnologies per a millorar el seu diagnòstic, tractament i prevenció.

CITOGENÈTICA CONVENCIONAL

CULTIU CEL·LULAR-CARIOTIP
Diagnòstic prenatal
Diagnòstic postnatal

CITOGENÈTICA MOLECULAR

HIBRIDACIÓ FLUORESCENT IN SITU
Detecció d’aneuploïdies
Detecció d’alteracions hemato-oncològiques
QF-PCR  

ARRAYS DE DNA

Diagnòstic prenatal
Diagnòstic postnatal
Cariotip hemato-oncològic

TEST PRENATAL NO INVASIU

Anàlisi de DNA fetal en sang materna

VIROLOGIA MOLECULAR

Carga viral, VIH, VHC, VHB, CMV
Genotip víric i estudi de resistències
Detecció de virus del grup herpesvirus en mostres biològiques
Detecció i resistències de mycobacteris
Malalties de transmissió sexual
Infecció respiratòria
Malaltia periodontal

MALALTIES HEREDITÀRIES

Malalties monogèniques
Malalties per expansió de triplets
Risc genètic a malalties comuns
Genètica oncològica
Genètica reproductiva
Genètica forense