CardioChip®

CardioChip® Stroke

Preu: 255 €
Termini de lliurament: 40 dies laborables (de dilluns a divendres)

Anàlisi d'11 variants genètiques associades directament a infart de miocardi, angina pectoris, revascularizació i malaltia coronària


CardioChip®

Preu: 355 €
Termini de lliurament: 42 dies laborables (de dilluns a divendres)

  • Anàlisi d'11 variants genètiques associades directament a infart de miocardi, angina pectoris, revascularizació i malaltia coronària.
  • Anàlisi de més de 120 variants relacionades amb els factors de risc clàssics que actuen com moduladors del risc cardiovascular.
  • Consell genètic personalizat, informació genètica i clínica-bioquímica, tenint en compte els hàbits de vida del pacient.

La malaltia cardiovascular

Actualment, per prevenir aquesta malaltia s'utilitzen funcions de risc cardiovascular, en què s'analitzen aspectes clínics i analítics del pacient (tabaquisme, edat, pressió arterial sistòlica, colesterolèmia i diabetis) permetent la classificació de la població en diferents categories de risc. No obstant això, a Espanya el 85% dels esdeveniments cardiovasculars ocorren en persones classificades com de risc baix o moderat, el que evidencia que els factors clínics i bioquímics són insuficients i poc predictius per conèixer el risc real.

Per tant, per millorar la predicció del risc cardiovascular individual s'ha de tenir en compte la constitució genètica del pacient, ja que aquesta malaltia multifactorial depèn tant de factors ambientals com genètics.

Les noves tècniques de cribratge genètic permeten cerques exhaustives de marcadors que ajuden a detectar la predisposició a una malaltia, a diagnosticar en un estadi precoç i anticipar-nos al tractament a través de la medicina preventiva. Com a resultat, ajuda a incrementar l'èxit terapèutic i la qualitat de vida dels pacients.

Els estudis en grans poblacions de malalts cardiovasculars han evidenciat una sèrie de polimorfismes genètics associats al risc cardiovascular, entre els quals destaca una sèrie en què aquesta associació és independent dels factors de risc clàssics.

Laboratori Echevarne és un servei de medicina predictiva personalitzada que analitza conjuntament la informació genètica i clínica-bioquímica i els hàbits de vida de la persona, per tal de determinar de forma precisa i específica el risc cardiovascular a llarg termini.