DrugChip®

Les diferències genètiques entre individus influeixen en la seva resposta als fàrmacs. La farmacogenètica permet ajustar millor cada tractament segons la composició genètica individual, adreçant-nos cap a tractaments més personalitzats, que maximitzin l'eficàcia i minimitzin els efectes adversos.

DrugChip® analitza els dos grans grups de gens implicats en les:

PROPIETATS FARMACODINÀMIQUES DELS FÀRMACS

Com el medicament actua al nostre organisme.

Determinen l'eficàcia del medicament.

PROPIETATS FARMACOCINÈTIQUES DELS FÀRMACS

Com l’organisme modifica el medicament.

Determinen la toxicitat del medicament. 

FARMACODINÀMICA FARMACOCINÉTICA

Receptors

Canals Iònics

Enzims

Sistema Immune

Absorció

Disribució

Metabolisme

Excreció

OBJECTIU: 
Seleccionar els fàrmacs més adients, utilizant la informació genètica per a: Minimitzar efectes secundaris i Maximitzar l'eficàcia terapèutica

 

DrugChip®està orientat al tractament de: 

  • DrugChip® Neuro  Trastorns neuropsiquiàtrics, depressió, psicosis, ansietat e insomni i epilèpsies.
  • DrugChip® Cardio Malaltia cardiovascular i hipertensió.
  • DrugChip® Onco Diferents tipus de càncer.