Periodontitis

Detecció precoç de la malaltia periodontal

La detecció precoç de l'agent bacterià és de gran utilitat, ja que alguns d'ells precisen un antibiòtic específic per al seu tractament. La prova diagnòstica es realitza a partir d'una mostra indolora de la placa dental. Aquesta prova està basada en una tècnica molecular orientada a identificar el grup de bacteris presents en el solc entre dent i geniva.

Després del tractament inicial, es pot repetir la prova per comprovar l'efectivitat de la teràpia:

  1. Extracció d'ADN
  2. Amplificació per PCR
  3. Hibridació sondes específiques

Predisposició genètica

Davant una agressió microbiana, el nostre organisme respon activant cèl·lules del sistema immunitari que ens defensen.

L'estudi de predisposició genètica a la malaltia periodontal és útil tant per al pacient que pateix la malaltia com per a la seva descendència. És important conèixer amb antelació quin dels fills del pacient ha heretat aquesta variació genètica i en quin grau, per prendre les mesures preventives oportunes abans que aparegui la malaltia. 

RELACIÓ ENTRE PERIODONTITIS I MALALTIES SISTÈMIQUES COM DIABETIS O MALALTIA CARDIOVASCULAR

Els diabètics amb periodontitis avançada tenen 3 vegades més risc de mortalitat cardiorenal (malaltia cardíaca isquèmica i nefropatia diabètica, combinades) que els diabètics sense periodontitis1.

La vinculació entre malaltia periodontal i risc cardiovascular resulta evident quan hi ha dany en les arteries, ja que això comporta un procés generalitzat d'inflamació2. Les malalties que afecten a les genives són un factor de risc per a patir episodis coronaris, com un infart de miocardi o un accident cerebrovascular. Pacients periodontals poden tenir entre un 25 i un 50% més de possibilitats de patir una patologia cardiovascular.

1 Periodontal Disease and Mortality in Type 2 Diabetes; Diabetes Care, Volume 28, Number 1, January 2005

2 Periodontal Disease and Atherosclerotic Vascular Disease: Does the Evidence Support an Independent Association? A Scientific Statement From the American Heart Association; November 2012