Test genètic càncer de pròstata

Preu: 450 €

Termini de lliurament: 32 dies laborables (de dilluns a divendres)

Laboratori Echevarne ofereix el primer Test genètic per a diagnosticar el càncer de pròstata a partir d'una mostra d'orina.


El càncer de pròstata (PCa) és una de les principals causes de mort per càncer en homes de tot el món. Els mètodes diagnòstics actuals es basen en la determinació del marcador tumoral PSA i el tacte digital rectal com indicadors per a realitzar la biòpsia prostàtica. Aquesta metodologia condueix a un 75% de biòpsies innecessàries, amb costos i inconvenients pel pacient.

El PCA3 és el primer gen específic de la pròstata capaç de mostrar una sobre-expressió significativa en cèl·lules tumorals.  

Utilitats del test:

  • Davant nivells elevats de PSA o sospita clínica.
  • Història familiar positiva pel càncer de pròstata.
  • Alta sospita clínica davant una biòpsia negativa.
  • Per determinar la agressivitat del tumor després d'una biòpsia positiva.
  • Com a mètode de monitorització després de diagnosticar un càncer de pròstata.