OncoChip

Preu: 500 €
Termini de lliurament: 10 dies laborables (de dilluns a divendres)

OncoChip® és una eina de més ressolució, alternativa al cariotip convencional, que permet identificar guanys i pèrdues d'ADN de determinades neoplàsies hematològiques. Per a establir un diagnòstic definitiu, en ocasions es pot requerir simultàniament l’estudi de cariotip i FISH, mentre que gràcies a la seva elevada resolució, OncoChip® permet la confluència d’ambdues tècniques. Així, l’ADN de medul·la òssia o sang total de l’individu s’hibrida sobre un microxip genòmic i en un sol pas permet identificar:

 • Variacions en el nombre de còpies (CNV) en qualsevol regió dels cromosomes (Whole Genome).
 • Pèrdues de heterocigositat (LOH).

OncoChip®: Arrays CGH de sondes de oligonucleòtids + SNPs

Beneficis d'OncoChip® davant de tècniques convencionals:

 • Més resolució
  Els cariotips convencionals poden detectar guanys o pèrdues de material genètico des de 5.000-10.000 kb, mentre que OncoChip permet detectar alteracions genètiques a partir 100 kb. 

 • Més capacitat diagnòstica
  Els cariotips clàssics requereixen cultius que poden ser estudiats en metafase i davant una fallida de creixement poden donar resultats no concloents.  OncoChip® només requereix material genètic, sense necessitat de tenir un cultiu en creixement.

Beneficis d'OncoChip® davant a altres arrays:

Pel fet de contenir sondes SNPs, permet la detecció d’altres alteracions que no son detectades sols amb sondes d’oligonucleòtids:

 • Situacions de poliploïdies (triploïdia, tetraploïdia, etc.).
 • Detecció de anomalies clonals o mosaicismes per sobre el 20%.
 • Isodisomies uniparentals (UPD): existència de 2 cromosomes idèntics.
 • Detecció de regions riques en LOH: regions que apareixen incrementades en línies cel·lulars amb alteracions oncològiques.

Recomanació:

Considerant que aquest mètode no detecta reordenaments balancejats, les neoplàsies hematològiques més indicades per fer servir aquesta tecnologia són l’estudi d’alteracions en LLC (Leucemia Linfocítica Crònica) i SMDs (Síndromes Mielodisplàsics), ja que permet detectar simultàniament diverses alteracions, estalviant l’estudi de vàries FISH. També es recomana el seu ús per l’estudi d’LLA (Leucèmia Linfoblàstica Aguda), LMA (Leucèmia Mieloblàstica Aguda) i MM (Mieloma Múltiple) en casos de fallida en el cariotip.

Més capacitat diagnòstica 

Els cariotips clàssics requereixen cultius que poden ser estudiats en metafase i davant una fallida de creixement poden donar resultats no concloents. Els arrays CGH/SNPs solament requereixen material genètic sense necessitat de tenir un cultiu en creixement.