Hematologia

La unitat d' Hematologia ofereix un servei hematològic d'hemostàsia, coagulació i proves especials. Es dedica fonamentalment a l'estudi elemental de la sang, determinació que es mesura de manera global i en percentatge la sèrie eritrocitària (vermella), leucocitària (blanca) i plaquetària.

També es realitzen anàlisis d'altres paràmetres como són l'screening de proves de coagulació i proves especials, que ajuden a determinar trastorns en la coagulació sanguínia i el seu seguiment.

Les dades obtingudes poden arribar a resultar de gran importància en determinades situacions patològiques de més o menor entitat clínica, sempre acompanyades d'estudis citològics i immunohematològics.

HEMATOLOGIA BÀSICA AUTOMATITZADA

Hemograma i fórmula
Revisió manual d’alteracions citomorfològiques
Recompte cel·lular en líquids biològics
Velocitat de sedimentació globular (VSG)

HEMATO-ONCOLOGIA

Diagnòstic citològic en sang perifèrica
Citologia en líquids biològics
Estudis en medul·la òssia i teixits hematopoiètics
Tècniques immunocitoquímiques e inmunofenotipat

HOMEÒSTASI

Proves de coagulació
Estudis de factors de coagulació i proteïnes

IMMUNOHEMATOLOGIA

Estudi d’anèmies hemolítiques
Determinació de grups sanguinis
Estudi d’anticossos irregulars