Microbiologia Clínica

La unitat de Microbiologia Clínica té una funció multidisciplinària. La seva activitat  principal consisteix en el diagnòstic de malalties infeccioses mitjançant la demostració de l'agent causant de les infeccions esmentades en les mostres biològiques recollides en el pacient. Tècniques com la detecció d'antígens, tincions o visualització directa proporcionen un diagnòstic ràpid. El cultiu i la identificació del germen permeten juntament amb l’antibiograma conèixer la seva sensibilitat o resistència als agents antimicrobians i aconseguir, per tant, el tractament més adequat i un èxit terapèutic més gran.

D'altra banda, aquesta unitat també s'encarrega del control microbiològic d'àrees hospitalàries i de l'aïllament de gèrmens patògens en manipuladors d'aliments.

Una altra de les seves funcions fonamentals consisteix a proporcionar assessorament a pacients, metges i entitats hospitalàries en tots els aspectes, tant clínics com epidemiològics, que són de la seva competència.

SISTEMA AUTOMATITZAT D’IDENTIFICACIONS (ESPECTROMETRÍA DE MASES MALDI-TOF)

SISTEMA AUTOMATITZAT D’ANTIBIOGRAMES

SISTEMA AUTOMATITZAT D’HEMOCULTIUS

BACTERIOLOGIA

Cultius bacterians
Cultius Helicobacter pylori
Estudi de detecció de gèrmens multiresistents
Estudi de portadors (manipuladors d’aliments, etc.)
Tinció de Gram
Tinció de Tinta Xinesa

MICOLOGIA

KOH (visualització directa)
Cultiu de fongs (pell, pèl, ungles..)

MICOBACTERIS

Cultiu mig líquid (Sistema automatitzat)
Cultiu mig sòlid (Lowenstein-Jensen)
Tinció de Zhiel-Neelsen

PARASITOLOGIA

Identificació de paràsits humans (femtes, orina, pèl, pell etc.)
Cultiu de paràsits (acanthamoeba, leishmania)
Tinció de Giemsa

DETECCIÓ D’ANTÍGENS I TOXINES

Helicobacter pylori
Clostridium difficille
Clostridium perfringens
Legionella
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes (Grupo A)
Rotavirus
Adenovirus
Astrovirus

SANG EN FEMTES

Test de la bencidina
Test inmunocromàtic (anticossos monoclonals)

DIGESTIÓ EN FEMTES

ESTUDIS CLÍNICS

CONTROL EPIDEMIOLÒGIC DE CENTRES ASSOCIATS