Preguntes freqüents detecció drogues en cabell

En què consisteix el test de detecció de drogues en cabell?

El creixement del cabell és alimentat pel torrent sanguini, això permet la determinació de drogues d’abús o els seus metabòlits mitjançant l’anàlisi de mostres de cabell.  

crecimiento-cabello El cabell té un creixement cíclic denominat cicle pilós. Cada fol·licle té el seu propi cicle, independentment dels que hi hagi al seu voltant. Els estudis indiquen que el cabell creix aproximadament  1 cm al mes. Les diferents fases de creixement del cabell fan que aquesta sigui la mostra biològica més recomanable per aquest tipus d’analítiques.

 

Què es requereix per l’anàlisi?

 • 60-100 mg de cabell com a mínim.
 • Indicar extrem que correspon a la base del cabell.
 • Especificar centímetres i segments a analitzar.
 • Detallar droga (es)  que es desitja determinar. 
 • Cumplimentar documentació entregada.

Quines drogues és capaç de determinar aquest test?

Actualment ens permet detectar el consum de cocaïna, cànnabis i MDMA (èxtasi).

 

Quin és el temps aproximat de detecció de drogues en cabell en comparació amb l’orina o la saliva?

Els períodes de detecció de drogues en una mostra biològica varien depenent, entre altres factors, de la droga, dosi d’ús, freqüència de consum, puresa de la droga, sensibilitat del mètode analític utilitzat, fisiologia de la persona i mostra biològica utilitzada per a la seva detecció.

En regla general el temps de detecció més llarg és per a les mostres de cabell, seguit per les d’ orina i les de saliva. El temps mínim per a la seva detecció és de 7 a 10 dies després del consum doncs és el període necessari per a que surti el pèl del fol·licle a la base del cuir cabellut.

 

A quina velocitat creix el cabell?

Com hem indicat el cabell creix aproximadament 1 cm al mes, especialment a la zona occipital del cap. Aquesta es una dada estadística de consens doncs pot variar segons les característiques de la persona, edat, sexe, raça, etc. Per tant en funció de la longitud del cabell de la persona i el període a detectar es pot estimar la longitud aproximada de mostra a analitzar.

 

Quines avantatges presenta aquest tipus de mostra?

 • Permet analitzar diferents i majors períodes de temps de consum. El període de detecció per a cabell està limitat només per la longitud de la mostra de cabell.
 • Extracció de mostra amb un mètode no invasiu.
 • Dificultat d’adulteració.

 

Quina quantitat de cabell és necessària?

Per a la determinació es requereixen entre 60 i 100 mg de cabell com a mínim. Això equival gràficament a un floc de pèl del gruix d’un llapis.

 

Com pot realitzar el Laboratorio la analítica?

En funció de la finalitat buscada,  l’anàlisi pot realitzar-se:

 • Analitzant la substància en la totalitat dels cm indicats pel client en la mostra remesa (1 sol anàlisi).

* Exemple: la longitud del cabell són 6 cm i es demana analitzar els dos primers cm, que equivaldrien aproximadament a dos mesos de creixement del cabell.

 • Fraccionant aquesta mostra remesa en 3 fragments per a cada substància a analitzar. En aquest cas el client deu indicar al Laboratori la longitud de cada fragment a analitzar des de la base del cuir cabellut (Aquesta modalitat representa 3 anàlisi per a cada substància i mostra de cabell.

* Exemple: la longitud del cabell són 6 cm i es demana analitzar cada 2 cm des de la base del cuir cabellut.

 

Quina metodologia analítica s’utilitza?

Laboratori Echevarne utilitza per aquest tipus d’ anàlisi la Cromatografia Líquida acoblada amb Espectrometria de Masses en tàndem (LC-MS/MS), considerada a nivell internacional com la tècnica de referència per aquest tipus d’anàlisi.

Quins criteris o recomanacions s’utilitza per a aquest anàlisi?

Laboratori Echevarne utilitza els criteris de cut off de la European Workplace Drug Testing Society i Society of Hair Testing (EWDTS ) en el seu document: “Drug and Alcohol Testing in Hair, Collection and Analysis”. Per a cada substància i/o metabòlits aquesta associació científica defineix unes concentracions de cut off. Excedint-les el resultat serà considerat positiu.

Quina documentació i informació es deu subministrar al Laboratori?

Juntament amb la mostra de cabell, si la mateixa no es recull a les instal·lacions del Laboratori, es deu adjuntar el document de sol·licitud d’anàlisi de detecció de drogues en cabell. 
Si es precisa identificar a la persona, la presa de mostra deurà realitzar-se en un dels centres de Laboratori Echevarne i ser presa pel nostre personal. 

Quines limitacions presenta aquest tipus de prova?

 • No és possible extrapolar les concentracions trobades per a obtenir informació de la dosi consumida.
 • No permet determinar si una persona ha consumit drogues en un dia particular.
 • No és possible confirmar si la persona es troba en estat d'intoxicació.