Anatomia Patològica

La unitat d’Anatomia Patològica centra la seva activitat en el diagnòstic de biòpsies (pell, endoscòpies, etc.) i peces quirúrgiques. Aquesta unitat integra també un laboratori immunohistoquímic.

SERVEIS:

 • Diagnòstic anatomopatològic de biòpsies i peces quirúrgiques
 • Citologia ginecològica
 • Diagnòstic de mostres citològiques generals (citologia de líquids, punció aspiració amb agulla fina de lesions sòlides, etc.)
 • Arxiu de preparacions i blocs histològics, seguint les normatives actuals
 • Fotografia macroscòpica
 • Microfotografia

TÈCNIQUES ESPECIALS:
Histoquímica

 • PAS
 • Plata-metenamina de Grocott
 • Ziehl-Nielsen
 • Roig Congo (amiloide)
Inmunohistoquímica
 • Marcadors de diferenciació cel·lular (citoqueratines 7, 20, Cam 5.2,     Vimentina, etc.)
 • Marcadors de proliferació (MIB1-Ki67)
 • Productes d’oncògens (p53, bcl2, p16, etc.)
 • Marcadors limfoides (CD45, CD20, CD3, CD10, etc.)
 • Hormones (Inhibina, ACTH, etc.)
 • Receptors hormonals
 • c-erb-B2 (Her-2-neu)
 • Agents infecciosos (citomegalovirus, herpes, etc.)
 • Altres marcadors (PSA, racemasa, etc.)
 • Immunofluorescència (Immunoglobulines, complement, etc.)