Citologia

La unitat de Citologia es dedica a l’estudi de la morfologia cel·lular per microscòpia òptica. Aquesta unitat és un suport important per a ginecòlegs i oncòlegs, i centra la seva activitat en el diagnòstic d’estudis citològics, tant cervico-vaginals (Pap test) com de citologia general (líquids, orines, puncions aspiracions, etc.).

SERVEIS:

  • Elaboració de protocols de recollides de mostres
  • Processament de mostres (Thin prep.)
  • Arxius de preparacions
  • Arxius d’informes
  • Estadístiques
  • Microfotografia


ANÀLISI CITOLÒGICS:

  • Cavitats orgàniques
  • Punció aspiració