Estudis Clínics Fase I

LÍNIES D'ACTIVITAT

Assaigs clínics de Fase I:

 • Bioequivalència
 • Biodisponibiltat
 • Primera administració en humans (dosi única, dosi múltiple)
 • Interacció amb fàrmacs, interacció amb aliments
 • Poblacions especials (geriàtrics, insuficiència renal, insuficiència hepàtica, dones post-menopàusiques, obesos)
 • Prova de concepte
 • Medició QTc
 • Farmacogenètica
 • Avaluació neurofisiològica
 • Neuroimatge
 • Aliments funcionals


Àrees terapèutiques fase II/III:

 • Alzheimer
 • Depresió
 • Esquizofrenia
 • Insomni
 • Parkinson
 • Colitis ulcerosa
 • Hepatitis C
 • Sida
 • Diabetis


SERVEIS:

Servei integral en investigació clínica:

 • Assessorament en el desenvolupament clínic d'un fàrmac
 • Gestió de projecte
 • Disseny i elaboració de protocols i consentiment informat
 • Disseny i elaboració de quadern de recollida de dades
 • Sol·licitud permisos CEIC
 • Selecció de voluntaris
 • Reclutament de pacients
 • Desenvolupament clínic dels assaigs de fase I i fase II/IIII
 • Bioanàlisi
 • Gestió de dades i tractament estadístic:

Pla d'anàlisi estadística
Revisió cega de les dades
Anàlisi e informe estadístic de seguretat
Anàlisi e informe estadístic de Farmacodinamia / Farmacocinètica
Redacció de l'informe final
Arxiu de la documentació de l'estudiCARACTERÍSTIQUES:

 • Més de 24 llits i espais d'oci/descans
 • UCI colindant a la Unitat
 • Servei de Farmacia Hospitalari
 • Gestió de projecte (des del disseny del protocol fins a l'informe clínic)
 • Equip mèdic especialitzat
 • Infermeria especialitzada
 • PNTs (Procediments Normalitzats de Treball)
 • Garantia de Qualitat
 • Calibracions i control d'equips
 • Certificat de la Generalitat de Catalunya de compliment de Bones Pràctiques Clíniques