Contacte

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que l'Entitat Laboratori Echevarne disposa d'un fitxer automatitzat, en el qual s'integraran les seves dades, amb la finalitat de poder dur a terme les activitats que la seva relació amb la nostra entitat requereixen. Vostè té el dret d'exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades en els termes que estableix la Llei. Per exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit, al departament d'Atenció al Client, a la següent adreça: Provença, 312 baixos - 08037 Barcelona