Centres Hospitalaris

Quiròfans:
- Control microbiològic ambiental.
- Control microbiològic de superfícies.
- Control d’esterilitat de material.
- Endotoxines bacterianes.
- Control d’espores (autoclaus).
- Potabilitat aigua (RD. 140/2003).
- Control Legionella (RD. 865/2003).
- Control gasos anestèsics (veure Àrea Servei de Prevenció Propi).

Servei de Prevenció propi del Centre Hospitalari o Sanitari:
- Control ambiental gasos anestèsics: isoflurans, sevoflurans.
- Control ambiental formaldehid i glutaraldehid.
- Qualitat de l’aire: CO, CO2, Humitat Relativa, Temperatura.
- Altres paràmetres: Legionella, Fibres, amiant, etc.
- Controls ambientals

Manteniment:
- Aigua sanitària: Potabilitat, Legionella (Micro i/o PCR).
- Aigües residuals: Segons legislació i activitat.
- Piscines d’ús terapèutic: Legionella i control segons legislació autonòmica.
- Climatització: Legionella, Aerobis, Perfil fisicoquímic.
- Avaluació i validació de la higienització del sistema de climatització segons norma UNE 100012.

Servei de diàlisis:
- Perfils indicats per la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN).
- Paràmetres químics.
- Paràmetres microbiològics.
- Endotoxines bacterianes.

Cuines del Centre Hospitalari o Sanitari:

- Anàlisi d’aliments, superfícies, ambient, manipuladors, aigües, al·lèrgens, contaminants, etc.

- Implantació o consultoria en sistemes d’autocontrol per a la restauració hospitalària. Prerequisits i anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).

- Validació de tractaments i processos productius en cuina (línia calenta i freda).

- Auditoria: bones pràctiques, instal·lacions, sistema d’autocontrol, etc.

- Formació en seguretat alimentària destinada a manipuladors.

- Gestió d’al·lèrgens.

- Valoració de la seguretat nutricional.

- Elaboració i validació de dietes en dietoteràpia.

- Consultoria: Optimització de sistemes de vigilància, suport per a dissenyar especificacions de matèries primes, detecció de contaminacions creuades, recolzament en l’execució de mesures correctores eficaces, confecció d’indicadors de procés, etc.