Seguretat Alimentària

Els operadors d'empreses alimentàries i d'empreses de pinsos han d'assegurar, en totes les etapes de la producció, transformació i distribució, que els aliments o els pinsos compleixen els requisits de la legislació alimentària pertinents als efectes de les seves activitats i verificar que es compleixen aquests requisits.
La gestió de la seguretat alimentària comprèn, per tant, totes les etapes de la cadena alimentària i cal dotar-la de les millors eines per a assegurar la seva eficàcia i transparència.

A Echevarne l'assessorem per a aconseguir aquests objectius i posem a la seva disposició els recursos humans i tècnics adequats per tal de satisfer les seves necessitats
Aplicació i implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària:
- Marc Legal: Programes de prerequisits i Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC o HACCP)
- Estàndards auditables: IFS, BRC, UNE-EN-ISO 22000:2005, PAS220, FSSC 22.000

Gestió de la traçabilitat
Assajos analítics de productes alimentaris
- Assajos microbiològics clàssics
- Detecció ràpida de microorganismes per ELISA o PCR
- Assaigs fisicoquímics: contaminants (metalls pesants, micotoxines, plaguicides, etc.). Consultar.
- Assaigs per a la determinació d’al·lèrgens (gluten*, proteïnes de la llet, soja, etc.). Consultar.
- Assaigs de biologia i genètica molecular
- Anàlisi d'aigües de consum (potabilitat)

Control d'instal·lacions: sales blanques, superfícies i ambients
Interpretació de resultats i seguiment dels resultats obtinguts: anàlisi de tendències
- Etiquetatge de productes alimentaris
- Estudis de vida comercial (vida útil)
- Compliment de requisits legals
- Formació en seguretat alimentària i manipulació d'aliments

Serveis relacionats: Indústria agroalimentària

(*) Assajos acreditats