Indústria Farmacèutica

LABORATORI CERTIFICAT GMP SEGUIMENT DE FARMACOPEA ESPANYOLA, EUROPEA I AMERICANA 

Controls de qualitat sobre primera matèria i producte acabat:

 • Control microbiològic
 • Recompte
 • Identificació de patògens
 • Endotoxines bacterianes (LAL)
 • Valoració d’antibiòtics
 • Control d’esterilitat
 • Test de desafiament de conservants (Challenge test)

Control fisicoquímic:

 • Quantificació de principis actius
 • Determinació de dissolvents residuals
 • Determinació de residus de òxid d’etilè, dioxà
 • Determinació de traces de metalls
 • Determinació d’àcids grassos en primera matèria
 • Determinació d’esterols en matèries primeres
 • Test de disgregació de càpsules i comprimits
 • Cristal·linitat
 • Partícules en injectables: subvisibles i visibles
 • Granulometríes

Control toxicològic:

 • Assaig de pirògens
 • Toxicitat aguda (DL50)
 • Toxicitat anormal (Safety Test)
 • Assaigs de tolerància local
 • Assaigs de irritació en mucoses (oral, rectal,vaginal,..)

Control de plantes medicinals:

 • Identificació per capa fina
 • Determinació de metalls
 • Determinació de cendres
 • Fibra Bruta
 • Determinació d’humitat /extracte sec
 • Determinació de Pesticides
 • Determinació de Micotoxines
 • Determinació de solvents residuals

Control d’aigües purificades i de producción:

 • Control microbiològic
 • Endotoxines bacterianes (LAL)
 • Control fisicoquímic

Control de sales classificades:

 • Superfícies
 • Ambients
 • Partícules

Validació de mètodes d’anàlisi / Estudis d’estabilitat segons ICH:

 • Assaigs microbiològics
 • Assaigs fisicoquímics
 • Fotoestabilitat
 • Lloguer de càmeres climàtiques