Indústria Cosmètica

LABORATORI CERTIFICAT GMP SEGUIMENT DE FARMACOPEA ESPANYOLA, EUROPEA I AMERICANA I NORMES COMITÈ DE COSMETOLOGIA

Controls de qualitat sobre primera matèria i producte acabat:

 • Control microbiològic.
 • Recompte de principis actius.
 • Determinació de dissolvents residuals.
 • Determinaciò d'àcids grassos en matèria prima.
 • Determinació d'esterosòls en matèria prima.
 • Determinació d'índexs d'acidesa, peròxids.
 • Determinació de conservants.
 • Determinació de bacteriostàtics i bactericides.
 • Endotoxines bacterianes (LAL).
 • Determinació de traces de metalls.
 • Endotoxines bacterianes (LAL).

Control d’aigües purificades i de producció:

 • Control microbiològic.
 • Endotoxines bacterianas (LAL).
 • Control fisicoquímic.

Control de superficies i ambients en sales classificades.

Test de desafiament de conservants (Challenge test).


ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB INSTITUT D’EXPERTISE CLINIQUE ESPAGNE* PELS SERVEIS DE:

Investigació aplicada:

 • Estudis In Vitro.
 • Estudis de seguretat In Vivo.
 • Estudis d'eficàcia / objectivació.
 • Estudis d'anàlisi sensorial.
 • Test de consumidors.

Asessoria científica Expertise:

 • Validació del dossier cosmètic.
 • Avaluació de la seguretat.

*Toxicologia Reglamentària. Estudis realitzats segons les normes de qualitat BPL, BPC i certificats ISO 9001:2008.