Seguridad productos cosméticos

Els assajos de seguretat sobre productes cosmètics permeten als fabricants, distribuïdors e importadors complir el que estableix l'article 3 del Reglament 1223/2009 i assegurar que els productes cosmètics siguin segurs per a la salut humana quan s'utilitzin en les condicions normals o raonablement previsibles d'ús. Per a això existeixen diferents mètodes in-vitro reconeguts, alternatius a l'experimentació sobre animals, per verificar la tolerància ocular i dèrmica d'un producte cosmètic.

Els assajos d'eficàcia sobre productes cosmètics permeten complir amb la consideració del Reglament 1223/2009 relativa a la protecció del consumidor enfront de reivindicacions enganyoses podent avaluar les diferents propietats que reivindica un producte cosmètic. Per a això existeixen diferents estudis en voluntaris humans que avaluen els diferents efectes d'un producte.

El Reglament de cosmètica en el seu Article 10 (Avaluació de la seguretat) indica que abans de la introducció d'un producte cosmètic al mercat, com part de l'expedient d'informació sobre el producte, ha de ser sotmès a una avaluació de la seguretat per part de un avaluador de la seguretat (Safety Assessor) que emeti un informe sobre la seguretat del producte cosmètic.

Laboratori Echevarne ofereix als seus clients la possibilitat d'elaborar l'informe sobre la seguretat dels seus productes.

ASSAIGS DE SEGURETAT:

In-Vitro:

 • HetCam (Avaluació de la irritació ocular)
 • SKINTEX (Irritation assay system dermal response)
 • EYETEX (Irritation assay system ocular response)

Assaigs en voluntaris humans:

 • Patch Test
 • Test d'usuari amb control dermatològic (pot incloure avaluació objectiva o subjectiva de les propietats reivindicades: eficàcia)
 • Repeated insult Patch-Test (RIPT): avaluació del potencial sensibilitzant
 • Fototoxicitat

ASSAIGS DE EFICÀCIA:

In-Vitro:

 • Determinació de SPF

Assaigs en voluntaris humans:

 • Determinació de SPF segons COLIPA
 • Estudis d'eficàcia hidratant
 • Estudis eficàcia reafirmant
 • Estudioseficacia anticel.lulítica
 • Altres estudis a definir en funció de les diferents propietats reivindicades

AVALUACIÓ DE SEGURETAT:

 • Informe de Seguretat realitzat per Safety Assessor

A més d'assaigs de seguretat i eficàcia de productes cosmètics els oferim també els següents serveis:

 • Controls microbiològics
 • Challenge Test
 • Determinació de principis actius
 • Anàlisi d'al · lèrgens
 • Desenvolupament i validació de mètodes analítics
 • Anàlisis químiques per a control de productes