Legionel.la

La legionel.losi és una malaltia bacteriana d'origen ambiental que sol presentar dues formes clíniques diferenciades: la infecció pulmonar o «malaltia del legionari», que es caracteritza per pneumònia amb febre alta, i la forma no pneumònica, coneguda com a «febre de Pontiac», que es manifesta com una síndrome febril aguda i de pronòstic lleu.

La infecció per Legionel.la pot ser adquirida en dos àmbits, el comunitari i l'hospitalari. En ambdós casos la malaltia pot estar associada a diversos tipus
d'instal lacions, equips i edificis. Pot presentar-se en forma de brots i casos aïllats o esporàdics. Les instal.lacions que amb major freqüència es
troben contaminades amb legionel.la i han estat identificades com a fonts d'infecció són els sistemes de distribució d'aigua sanitària, calenta i freda i els
equips de refredament d'aigua evaporatius, com ara les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius, tant en centres sanitaris com en hotels o un altre tipus d'edificis.

Laboratori Echevarne està acreditat per l'entitat nacional d'acreditació, d'acord amb els criteris recollits en la Norma UNE-EN ISO / IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC), per a la realització d'assaigs de recompte de Legionella amb identificació de Legionel.la pneumophila segons el procediment d'assaig UNE-EN ISO 11731: 2007 per aigües de consum, aigües tractades no destinades al consum.