Serveis de prevenció: Higiene Industrial

Contaminants químics: individuals  i screenings quantitatius:

- Àcids Inorgànics.
- Aldehids.
- Compostos Orgànics Volàtils (COVs).
- Diisocianats.
- Gasos anestèsics.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (HAPs).
- Boires d'oli.
- Matèria Particulada *.
- Sílice cristalina (SiO2) *.
- Metalls.
- Pesticides.
- Screening Industrials (+ de 50 compostos VOCs).
- Screening Acetats i derivats del glicol.
- Screening Hidrocarburs/Naftes.
- Screening Glicols.
- Screening Ftalats.
- Screening Acrilats.
- Screening Etanolamines.

Fibres:
- Fibres d'amiant en aire, aigua i materials.
- Fibres Minerals Artificials (FMA) en aire i materials.
- Fibres ceràmiques refractaries en materials.

Contaminants físics:
- Temperatura i Humitat relativa.
- Il·luminació.
- Soroll.
 

Contaminants biològics:
- Controls microbiològics ambientals en depuradores i plantes de compostatge.
- Identificacions fúngiques i bacterianes.
- Determinació d'àcars en pols.
- Pol·len en aire.

Control de Qualitat d'Aire Interior.

Control d'Higienització de Sistemes de Climatització (UNE 100012).

Inspecció i diagnòstic d’amiant en edificis, instal·lacions, vaixells y sòls.

Lloguer d’equips:
- Monitors de lectura directa.
- Bombes d’aspiració.

Personal qualificat per a la presa de mostra i assessorament.

* Assaigs acreditats