Microbiològiques

Mètode de recompte en placa.

Tècnica del número més probable (NMP).

Detecció  i determinació de microorganismes patògens.

Observació microscòpica:
- Identificació bacteriana.
- Identificació fúngica.

Sistemes d’anàlisis per imatge:
- Recompte microbià.
- Inhibició creixement.

Reacció en cadena de la polimerasa (PCR).

Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) a temps real.