Microscòpiques - Imatge / Òptiques

Microscòpia òptica (camp clar, contrast de fases, camp fosc)
• Microscòpia de fluorescència
• Microscòpia de polarització
• Microscòpia de reflexió
• Microscòpia de dispersió
• Microscòpia estereoscòpica
• Difractometria làser
• Medició i quantificació de partícules en suspensió per sensor làser
• Anàlisis d’imatge assistit per ordinador