Ampliem la Unitat d'Anatomia Patològica Veterinària

Veterinària

Hem incorporat una nova patòloga a la nostra Unitat d'Anatomia Patològica Veterinaria.

Recentment hem incorporat a la nostra unitat d’Anatomia Patològica Veterinària una nova patòloga.

Nerea Cuesta va cursar la residència d’Anatomia Patològica Veterinària a la Universitat de Glasgow i té un Màster Oficial en Ciència (MSc) del Beatson Institute d’Escòcia. Nerea aporta una àmplia experiència en el diagnòstic anatomopatològic i ha impartit classes pràctiques a la Facultat de Medicina Veterinària de la Universitat de Glasgow. Ha publicat en revistes nacionals i internacionals i ha participat en presentacions en diversos congressos.

Des de la incorporació a la Unitat d’Anatomia Patològica Veterinària de Daniel Borrás el 2012, l’activitat ha anat creixent de forma substancial i amb aquesta ampliació volem seguir oferint un servei diagnòstic de qualitat i mantenir l’estreta col·laboració entre clínic i patòleg que ens caracteritza.

En aquesta línia de creixement, a més de les tècniques habituals de suport diagnòstic (Immunohistoquímica i Histoquímica), Echevarne Veterinària aposta per potenciar el camp de la patologia molecular (PCR, RT-PCR, HIS) que progressivament es va incorporant i estenent en aquesta disciplina.

La feina interdisciplinària entre les unitats de Microbiologia, Bioquímica, Genètica Molecular, Toxicologia i Anatomia Patològica afavoreix sinergies que ens permeten oferir un servei complet i d’alta qualitat.

Anatomia Patologica Vet

A New pathologist has recently joined our Veterinary Pathology unit.

Nerea Cuesta finished her residency in Veterinary Pathology at the University of Glasgow and has a Master’s Degree in Science (MSc) by the Beatson Institute of Scotland. Nerea has meaningful experience in pathological diagnosis and has taught practical classes at the School of Veterinary Medicine (University of Glasgow). She has published in national and international journals and has taken part in many conferences.

Since she joined Daniel Borrás’ Veterinary Pathology Unit in 2012, the activity has grown substantially. In addition to the usual diagnostic support techniques (immunohistochemistry and histochemistry), Echevarne’s Veterinary Unit wants to boost the molecular pathology field (PCR, RT-PCR, HIS) which progressively is being incorporated and extended in this profession.

Interdisciplinary work between Microbiology, Biochemistry, Molecular Genetic, Toxicology and Pathology units stimulates the correlation in order to offer complete and high-quality services.

Tornar