Laboratori Echevarne ofereix la prova per detectar el Virus Zika

Clínica

El virus Zika es transmet principalment a través del mosquit tigre, per transmissió vectorial. El risc de transmissió és elevat quan els viatgers tornen d’un país on el virus està present. Tot i que la transmissió entre humans no és comú, s’han reportat casos de transmissió sexual.

En la majoria dels casos, la infecció per ZIKV presenta símptomes lleus pràcticament idèntics als d’altres malalties arbovirus com el Dengue i el Chikungunya. Després d’una incubació de 5 a 10 dies es desenvolupa un quadre pseudogripal.

La detecció directa dels components virals només és possible durant el període de virèmia (aproximadament 1 setmana) i el curs lleu de la malaltia pot endarrerir l’assistència al metge, pel que la serologia té una altra significació diagnòstica. 

La detecció d’anticossos IgM específics prova una infecció aguda per ZIKV, i aquests poden ser clarament detectats pocs dies després de l’inici dels símptomes.

*S’han de tenir en compte les reaccions creuades després de la infecció o vacunació davant altres flavivirus.

Les autoritats sanitàries investigues el possible vincle entre el virus Zika en les embarassades i la microcefàlia en els seus fills. Mentre no es tingui més informació, les dones embarassades o que tinguin previst quedar-se embarassades haurien d’extremar les precaucions per a protegir-se de les picades.

La prova Virus Zika anticossos IgM utilitza el mètode ELISA.
Mostra: sèrum / plasma EDTA, heparina o citrat.
Temps de resposta: 7 dies.
Tornar