Fundació Echevarne

LA INSTITUCIÓ

Fundació Echevarne, constituïda l’any 1993, és una entitat privada sense ànim de lucre, amb finalitats científiques i docents, que neix a partir de la iniciativa del Dr. Fernando Echevarne, fundador i President de Laboratori Echevarne.

En paraules del seu President, "La Fundació Echevarne emergeix com homenatge i agraïment a totes aquelles persones que amb el seu treball i esforç ens han permès créixer i avançar dins el camp de les ciències de la salut”.

Des de la seva constitució, i gràcies a l’estreta i constant col·laboració que existeix entre l Fundació Echevarne i altres entitats tant públiques com privades, la Fundació ha pogut participar i desenvolupar importants programes dins el marc dels seus fins funcionals: la investigació i la docència, creant un fort nexe de mediació entre la investigació bàsica, clínica i aplicada, permetent la transferència de noves tecnologies a la pràctica diària.

OBJECTIUS
L’objectiu social i finalitats de  Fundació Echevarne es concreten, d’acord amb els seus Estatuts, en la promoció, desenvolupament i finançament d’estudis d’investigació clínics i experimentals dins el camp de les ciències de la salut i la formació de professionals en diferents àrees socio-sanitaries.

PATRONAT
President:

Fernando Echevarne Florence

Vocals:
Manuel Arroyo Fernández
Eladio Bustamante Bricio

Alfonso Echevarne Santamaría

Belén Echevarne Santamaría
Camino Echevarne Santamaría
Fernando Echevarne Santamaría
Màrius Foz Sala
Xavier González Mestre
Natividad Plana Vilimelis
Miquel Roca Junyent
Xavier Roca Ferrer
Margarita Santamaría Ariño

ACTIVITATS
De caràcter científic:
Col.laboració amb projectes d'investigació relacionats amb l'estudi de fibromialgia cel·lular, malalties hereditàries i predisposició genètica

Suport a diferents grups d'investigació, nacionals e internacionals posant a disposició d'aquests la xarxa nacional que en la actualitat té per a la logística, transport i processament de mostres.

Contribuïr al reconeixement i desenvolupament de la ciència de qualitat amb la concessió del Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne.

De caràcter docent:
Cooperació amb diverses universitats i centres d'investigació en la formació de professionals en les diferents àrees socio-sanitàries, amb la seva participació en jornades i reunions científiques.

QUÈ SIGNIFICA COL·LABORAR AMB FUNDACIÓ ECHEVARNE?

Permetre el desenvolupament de projectes d’investigació propis o bé duts a terme en centres de reconegut prestigi internacional, mitjançant acords de col·laboració.

Així com impulsar l’intercanvi i transferència de coneixements entre la investigació bàsica i la clínica  mitjançant l’organització, disseny i patrocini de programes de formació, en col·laboració amb  universitats i centres d’investigació públics i privats.