Línies de recerca

En l’actualitat, la Fundació Echevarne desenvolupa, col.labora y recolza  projectes d’investigació relacionats amb l’estudi de biologia cel·lular, malalties hereditàries i predisposició genètica a diverses patologies. Aquests projectes son fruït de convenis de col·laboració entre organismes públics i privats i la Fundació Echevarne.

La Fundació ha participat i/o col.labora actualment amb:   
FIMABIS (Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud)
IMPPC Instituto Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer
ICO Insitituto Català d'Oncologia