Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne

2018 - VII Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne

En aquesta setena convocatòria, Fundació Echevarne desitja premiar l'esforç científic dins del camp de l'oncologia que s'hagi dirigit a conèixer els mecanismes bàsics de la transformació cel·lular, la progressió tumoral i la disseminació metastásica i així poder distingir aquells avanços que han permès una millora en el diagnòstic, la caracterització i el tractament d'un o més tipus de càncer.

Dr. Elías Campo: VII Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne

El Dr. Elías Campo, guardonat per les seves investigacions sobre genètica i biologia molecular de les leucèmies humanes.

La Fundació Echevarne, ha premiat al Doctor Elías Campo, patòleg i investigador espanyol, pel seu treball en l’àmbit de la genètica i biologia molecular de les leucèmies humanes. És considerat pioner i líder internacional en la recerca de les leucèmies limfocítiques i limfoma de les cèl·lules del mantell, i els treballs del seu laboratori, al costat de projectes en col·laboració amb altres investigadors nacionals i internacionals, han aconseguit desxifrar el genoma de la malaltia, fet que ha permès avançar en el seu diagnòstic.

2014 - VI Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne

La Fundació Echevarne va lliurar el VI Premi Nacional d'Oncologia al Dr. Manel Esteller, Director del Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'Institut de Recerques Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL) i Cap del Grup d'Epigenètica del Càncer, així com Professor de Genètica de l'Escola de Medicina de la Universitat de Barcelona i Professor de Recerca ICREA. El guardó ha estat concedit al treball titulat "Epigenómica del Càncer: del coneixement a les aplicacions". Els treballs de Esteller se centren en l'estudi dels mecanismes epigenètics, revelant que una sèrie de factors no genètics intervenen en el desenvolupament del nostre organisme, així com en múltiples malalties pels seus canvis aberrants. Els seus estudis han aportat importants contribucions a l'enteniment del comportament de les cèl·lules canceroses, sobretot en la desregulación dels gens supresores del tumor i seqüències repetitives en càncer. Gràcies en part a aquests estudis s'han desenvolupat nous tests diagnòstics i s'estan provant noves aplicacions de tractament enfocats en fàrmacs epigenètics, sobretot contra el càncer.

Dr. Manel Esteller: VI Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne

En aquesta sisena convocatòria, Fundació Echevarne premia l'esforç científic que més ha contribuït al desenvolupament del coneixement dels genomes del càncer, les seves alteracions, transcriptomas i/o epigenomas i la seva interpretació funcional en la transformació cel·lular i/o la progressió tumoral, inclosa la disseminació metastásica. El Premi consisteix en una dotació de 50.000€ que s'atorga a un únic investigador pels seus resultats científics.

Acto de entrega del VI Premio Nacional de Oncología Fundación Echevarne 


2010 - V Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne

La Fundació Echevarne va lliurar el V Premi Nacional d'Oncologia al Dr. Eugenio Santos, director del Centre Nacional del Càncer i descobridor del primer oncogén en tumors humans. El guardó, concedit al treball titulat "L'especificitat funcional de les oncoproteinas Ras i els seus reguladors", suposa un reconeixement a la trajectòria professional del científic espanyol en el camp de la recerca oncològica.

2007 - IV Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne

Concedit en edició especial per reconèixer la labor de la recerca trasnacional en oncologia molecular i clínica. En aquesta ocasió es va atorgar, també de forma ex-aequa, als Professors Emili Montserrat i Jesús F. San Miguel pels seus respectius treballs: "La proteïna ZAP-70 com a algorisme terapèutic en leucèmia limfàtica crònica" i "La biologia cel·lular del mieloma i les seves aplicacions en el tractament de mieloma múltiple". El Professor Emili Montserrat és llicenciat en Medicina per la Universitat de Salamanca i Doctorat per la UB. És actualment Catedràtic de Medicina i director del Institut d'Hematologia i Oncologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Membre fundador del International workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia i assessor de l'OMS en aquesta especialitat. Ha estat president de la European Hematology Association. En l'actualitat, és membre del Comitè Internacional de la American Society of Hematology i forma part del consell editorial de les més prestigioses revistes internacionals sobre hematologia. El Professor Jesús F. San Miguel és llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra i Doctorat per la Universitat de Salamanca. És actualment, Catedràtic de Medicina d'aquesta Universitat, cap d'Hematologia de l'Hospital Universitari de Salamanca i sotsdirector del Centre de Recerca del Càncer de la mateixa ciutat. Membre fundador de la Xarxa Europea de Mieloma i del Comitè Cientifico de la International Myeloma Fundation i Multiple Myeloma Research Foundation. Recentment ha estat distingit amb el Waldenstrom Award per les seves recerques en aquest camp.

2003 - III Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne 

L'any 2003, es va celebrar la tercera edició del Premi de caràcter especial en coincidir amb el X Aniversari de la Fundació Echevarne, resultant guanyadors ex-aequo els doctors Xosé Bustelo i Manuel Serrano pels treballs respectius "Caracterització funcional de la família de oncoproteínas Vav" i "Mecanismes de supressió tumoral en resposta a l'estrès oncogénico". El Dr. Xosé Bustelo és llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Va realitzar els seus estudis post-doctorals amb el Dr. Mariano Barbacid en el Bristol-*Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute (Princeton, New Jersey) i actualment, treballa al Centre de Recerca del Càncer de Salamanca. El Dr. Manuel Serrano és llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid i doctor en la mateixa especialitat pel Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa del Consell Superior de Recerques Científiques. Va realitzar estudis postdoctorales en el Cold Spring Harbor Laboratory (NY) sota la direcció del Dr. David Leach. En l'actualitat, dirigeix un grup de recerca al Centre Nacional de Recerques Oncològiques a Madrid.

1999 - II Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne

La segona edició del Premi va tenir lloc l'any 1999, resultant guanyador el treball realitzat per la Dra. María A. Blasco sobre la "Implicació de la telomerasa i els telomeros en inestabilitat cromosòmica i càncer". Llicenciada i doctorada en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid, va iniciar els estudis sobre l'activitat de l'enzim Telomerasa i la seva implicació en el càncer durant la seva estada Post-Doctoral en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nova York (1993-1996). Actualment, dirigeix el Programa d'Oncologia Molecular del Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO) a Madrid. L'estudi i identificació dels gens impl icados en aquests mecanismes de manteniment telomérico és fonamental per entendre la progressió tumoral.

1995 - I Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne

En 1995 es va convocar l'I Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne, el guanyador de la qual va ser el Dr. Carlos López-Otín pel seu treball sobre la "Identificació i caracterització estructural i funcional de nous enzims proteolíticos i inhibidors de proteasas associats a carcinomes mamaris". Llicenciat i doctorat en Químiques per la Universitat Complutense de Madrid, aquest treball va suposar per al guardonat la culminació de diversos anys de recerca sobre els processos moleculars que regulen la disseminació d'una cèl·lula cancerosa de teixit mamari. Des de 1993 és Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular en la Facultat de Medicina de la Universitat d'Oviedo.