Valors de referència

Hematologia
 

    UNITATS  ESPÈCIE CANINA  ESPÈCIE FELINA
HEMATIES /µl 5.5 – 8.5 x 106 5.5 – 10.5 x 106
HEMOGLOBINA g/ dl 12 – 18  8 – 14
HEMATÒCIRT % 37 – 55  24 – 45
VCM Fl 60 – 77 40 – 55
HCM Pg 19 – 24.5 13 – 17
CHCM g/ dl 32 – 36 30- 36
PLAQUETES /µl 200 – 450 x 103 175 – 500 x 103
LEUCÒCITS /µl 6 – 18 x 103 5.5 – 19.5 x 103
EOSINOFÍLICA %
/µl
0 – 10
100 - 1250
0 – 12
0 - 1500

BASÒFILS
%
/µl
0 – 1
Raros
0 – 1
Raros
LINFÒCITS  %
/µl
12 – 30
1000 - 4800
20 - 55
1500 - 7000
MONÒCITS %
/µl
3 –10
150 - 1350
1 – 4
0 - 850
NEUTRÒFILS  %
/µl
0 – 3
0 - 300
0 – 3
0 - 300
SEGMENTS %
/µl
60 – 70
3000 - 11500
35 – 75
2500 - 12500


Coagulació
 

    UNITATS ESPÈCIE CANINA  ESPÈCIE FELINA 
TEMPS CEFALINA-PTT segundos <20 <15
TEMPS DE PROTROMBINA segundos 7 - 10 7 - 12
FACTOR VON WILEBRAND % 70 – 180  
FIBRINOGENO mg/dl 100 – 500 50 - 300


Bioquímica
 

  UNITATS  ESPÈCIE CANINA


ESPÈCIE FELINA
 

ACS. BILIARS (en dejú µmol/ l <10 <5
ACS. BILIARS (postpandrial) µmol/ l <25 <15
AC. ÚRIC  mg/ dl <2 <1
ALBÚMINA g/ l 23 – 38 21 – 39
ALT-GPT U/l 10 – 94 10 – 94
AMILASA U/l 400 - 1800 400 - 1800
AMONÍAC µg/ dl - -
AST-GOT U/l 5 - 80 10 – 60
BILIRRUBINA TOTAL mg/dl <0.6 <0.6
BILIRRUBINA DIRECTA mg/dl  <0.14 <0.15
BUN (NITRÓGENO UREICO) mg/dl 7 - 32 18 – 40
CALCI mg/ l 80 – 120 83 - 102
CLORUROS mEq/ l  113 - 123 119 – 132
COLESTEROL mg/ dl 105 - 440 70 – 150
COLINESTERASA U/l 1210 – 3020
   640 - 1400
CREATININA mg/dl < 1.8 < 1.6
CREATINKINASA U/l 20 - 200 50 – 450
FOSFATASAS ALCALINAS U/l <200 <200
FÒSFOR  mg/dl <11  2.9 – 8.3
FRUCTOSAMINA µmol/l 190 – 360 190 – 360
GGT U/l <15 <10
GLOBULINAS TOTATLS g/ l 15 – 35   21 – 40
GLUCÈMIA mg/dl 53 - 117 57 – 131
FERRO (Sideremia) µg/dl 94 - 122 68 – 215
HEMOGLOBINA g/dl 12 - 18 8 – 14
LDH U/l <200 <200
LIPASA  U/l <800 <250
POTASSI mEq/ l 3.7 – 5.8 3.8 – 4.5
PROTEÏNES TOTALS g/ l 54 – 71  57 – 80
PROTEÏNA/CREATININA ORINA      
SODIO mEq/ l 141 - 153 147 – 156
TRIGLICÈRIDS mg/ dl  <150 <100
UREA mg/ dl 10 – 68 40 - 70


Proteïnograma
 

  UNITATS ESPÈCIE CANINA ESPÈCIE FELINA
PROTEÏNES TOTALS g/L 54 - 71 57 – 80
SERÓ - ALBÚMINA g/L 22 - 35 21 - 40
ALFA-1  g/L 3  - 6 2  - 11
ALFA-2  g/L 3  - 9 4  - 9
BETA g/L 8  - 14 9  - 19
GAMMA g/L 7  - 16  13  - 22
QUOCIENT  S-A / GT g/L 0,5 - 1,1 0,45 - 1,20


Hormones i immunoassajos
 

    ESPÈCIE CANINA   ESPÈCIE CANINA
ACTH (congelat) 10 - 60 pg/ml  -
CORTISOL 0.5 – 4 µg/dl 0.5 – 4 µg/dl
RÀTIO CORTISOL /CREATININA <10 <10
ESTRADIOL 17-Beta <48  -
PROGESTERONA Veure informe de resultats  Veure informe de resultats 
TESTOSTERONA Veure informe de resultats  Veure informe de resultats 
INSULINA <20 µUI/ml  -
RELACIÓ INSULINA/ GLUCOSA  <30   -
PTH Intacta 16 – 102 pg/ml   
T3 Basal 40 – 150 ng/dl 45 – 180 ng/dl
T4 Basal 0.7 – 3.6 µg/dl 0.8 – 3.8 µg/dl
T4 Libre 0.6 – 2.8 ng/dl   0.6 – 2.6 ng/dl
TSH CANINA 0.01 – 0.6 ng/ml  -
TRIPSINA INMUNOREACTIVA (TLI) 5 – 35 ng/ml  -
ÀCID FÒLIC 4 – 13 µg/l  -
VITAMINA B12 (Cobalamina) 160 – 560 ng/l 150 – 1500 ng/l


Nota: periòdicament, es realitzen actualitzacions en els valors de referència. En cas de dubte contactar amb l'Àrea de Veterinària.