Petició de material pel transport de mostres

ACUMULADOR TÈRMIC

Manté les mostres refrigerades durant el transport fins el  Laboratori


Quan el servei de recollida es realitzat pel personal de Echevarne no es necessari utilitzar-lo.

PETACA CONGELADORA

Recipient amb capacitat per a transportar dos tubs en condicions de congelació


Mostres: Plasma citrat coagulació, Àcid làctic, Amoníac, Calci iònic, SDH, ACTH, Gastrina, Insulina Basal, PTH intacta, Provitamina A, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina D ( 1,25 – Hidroxicolecalciferol), Vitamina E, Vitamina K1.


No rebutjar el  contenidor de poliexpan ja que ajuda a mantenir la temperatura de la petaca durant el transport.

SOBRE BOMBOLLA PLASTIFICAT Sobre encoixinat per a col·locar les mostres i l'acumulador tèrmic
BOSSA DE SEGURETAT Sobre de plàstic per a enviar les mostres ja etiquetades amb les dades del client per a entregar a missatgeria
CILINDRE TRANSPORT Flascó per a protegir els tubs durant el transport
ETIQUETES IDENTIFICACIÓ DE MOSTRES Etiquetes personalitzades per a la correcta identificació de la fulla de sol·licitud i de la mostra
FULLA DE SOL·LICITUD D'ANÀLISI Fulla de sol·licitud d'anàlisi preimpresa amb els codis del client

FULLA DE SOL·LICITUD DE

BIÒPSIA / CITOLOGIA

Fulla de sol·licitud del servei de Biòpsia / Citologia
FULLA DE SOL·LICITUD DE NECRÒPSIA Fulla de sol·licitud del servei de Necròpsia

ANAKLIN 150 mL

FLASCÓ ESTÈRIL

Mostres d'orina i femtes


Mostres de Anatomia Patològica: afegir formol al 10%

La mostra ha de quedar coberta

ANAKLIN 60 mL

FLASCÓ ESTÈRIL

Mostres d'orina i femtes


Mostres de Anatomia Patològica: afegir formol al 10%

La mostra ha de quedar coberta

HISOP AMB MIG ALUMINI

Hisop estèril d'alumini amb punta de cotó i mig

Cultius microbiològics / uretrals / cultius animals exòtics

HISOP AMB MIG

Hisop estèril d'alumini amb punta de cotó i mig

Cultius microbiològics

HISOP SEC Hisop estèril amb punta de cotó: PCR
ESTOIG PORTAOBJECTES

Estoig protector amb capacitat per a dos portaobjectes

Frotis sanguinis i citologies

FLASCÓ HEMOCULTIU PEDIÀTRIC

Hemocultiu aerobis i anaerobis

Volum a omplir: 10 mL. Si no és possible,  indicar el  volum de sang introduït

PIPETA PASTEUR PLÀSTIC  
PLASMA CITRAT PEDIÀTRIC 1.3 mL

Coagulació. Tub amb anticoagulant citrat sòdic

Omplir fins la senyal. Extreure la sang, col·locar-la en el tub i agitar-lo amb suavitat. Deixar reposar 30 minuts a temperatura ambient i centrifugar per a separar el plasma. El plasma s'extreu i es col·loca en un tub buit. S'ha de guardar en condicions de congelació.

PLASMA CITRAT 2.5 mL

Coagulació. Tub amb anticoagulant citrat sòdic

Omplir fins la senyal. Extreure la sang, col·locar-la en el tub i agitar-lo amb suavitat. Deixar reposar 30 minuts a temperatura ambient i centrifugar per a separar el plasma. El plasma s'extreu i es col·loca en un tub buit. S'ha de guardar en condicions de congelació.

TUB EDTA PEDIÀTRIC 1.3 mL Hemogrames d'animals exòtics o animals de mida petita
TUB EDTA 4 mL Hemogrames
TUB HEPARINA 5 mL

Hemogrames de rèptils

També es pot utilitzar xeringa heparinitzada

TUB  SÈRUM GEL

PEDIÀTRIC 1.1 mL

Mostres de sèrum per a animals exòtics o molt petits

Extreure la sang, deixar-la reposar 30 minuts i centrifugar-la. El sèrum queda separat pel gel i no és necessari canviar-lo de tub.

TUB SÈRUM GEL 4 mL

Mostres de sèrum

Extreure la sang, deixar-la reposar 30 minuts i centrifugar-la. El sèrum queda separat pel gel i no és necessari canviar-lo de tub.

TUB BUIT AMB TAP 1.5 mL Tub sec per l'enviament de sèrum o plasma separat