Veterinària Clínica

El Departament de Veterinària es va crear el 1995 sent un dels laboratoris pioners en la posada en marxa El Departament de Veterinària es va crear el 1995 sent un dels laboratoris pioners en la posada en marxa i adaptació de les tècniques analítiques més innovadores per posar-les al servei dels professionals veterinaris.

Avui dia oferim un diagnòstic de laboratori específic per a clíniques veterinàries, nuclis zoològics, estabularis i entitats relacionades que treballen amb diferents espècies animals.

Un equip tècnic veterinari recolzat per l'estructura tecnològica i humana que proporciona el laboratori Echevarne valida tots els processos analítics i ofereix un servei d'assessoria al client en les diferents especialitats del laboratori, ajudant al professional a establir el diagnòstic, fer seguiment i / o actuar per prevenir la malaltia.

El Laboratori incorpora les últimes tecnologies, ja sigui amb l'adquisició de nous equips analítics automàtics oa través de la implementació de nous programes de gestió, que ens ajuden a unificar i estandarditzar processos. Tot això amb un objectiu comú: treballar amb els més alts estàndards de qualitat, aconseguint la màxima fiabilitat i exactitud en els resultats.