Al·lèrgia

El servei d’al·lèrgies tracta d’ identificar els possibles al·lèrgens responsables de la patologia al·lèrgica estudiant la presència o no de IgE específica davant una amplia bateria de al·lèrgenes alimentaris, domèstics i ambientals.

També desenvolupa vials d’hiposensibilització específics davant els al·lèrgens testats.
 

Tècnica analítica

Enzim immunoassaig

CODI ESPÈCIE CANINA I FELINA TIPUS DE MOSTRA VOLUM PLAÇ D'ENTREGA (Dies)

P9001

P9002

  4706

P9011

P9012

P9013

P9021

9VIAL

SCREENING AMBIENTAL

SCREENING ALIMENTARI

SCREENING COMPLERT

(Ambiental + Alimentari)

PANELL AMBIENTAL

PANELL INDOOR

PANELL OUTDOOR

PANELL ALIMENTARI

INMUNOTERÀPIA

Sèrum

Sèrum

Sèrum

 

Sèrum

Sèrum

Sèrum

Sèrum

1,5 mL

1,5 mL

1,5 mL

1,5 mL

1,5 mL

1,5 mL

1,5 mL

4

4

4

4

4

4

4

15

CODI

ESPÈCIE EQUINA

TIPUS DE MOSTRA

VOLUM

PLAÇ D'ENTREGA (Dies)

P9003

P9004

P9005

INMEQ

SCREENING EQUÍ

PANELL AMBIENTAL EQUÍ

PANELL INSECTES EQUÍ

INMUNOTERÀPIA EQUINA

Sèrum

Sèrum

Sèrum

1,5 mL

1,5 mL

1,5 mL

4

4

4

15

Screenings

constitueix la primera etapa en el diagnòstic clínic de la dermatitis atòpica i es basa en la detecció de IgEs específiques davant als diferents grups d'al·lèrgens.

Panells

Permeten identificar els al·lèrgens involucrats en la dermatitis atòpica. Incorporen una combinació de nous anticossos monoclonals que reconeixen fins a 3 epítops diferents de la IgE.

- Grups d’al•lèrgens testats

  • Ambiental (Indoor + Outdoor). Es determinen IgE específiques davant 24 al·lèrgens separats en dos grups:
  1. Al·lèrgens d’ interior / Indoor: àcars de pols, àcars d’emmagatzematge, fongs i puces. Más información
  2. Al·lèrgens d'exterior / Outdoor: pòl·lens de gramínies, males herbes i arbres comuns a la nostra àrea geogràfica. Más información

Si el screening ambiental es positiu a Indoor, Outdoor o a ambdós es realitza el panell corresponent.

  • Alimentari. Es determinen IgE específiques davant 12 proteïnes alimentaries separades en dos grups: Al·lèrgens d'origen animal i al·lèrgens d'origen vegetal. Más información

  • Equí. Es determinen IgE específiques davant 24 al·lèrgens separats en quatre grups: 
  1. Àcars: àcars de pols i emmagatzematge. 
  2. Fongs: barreja de les espècies més freqüents de fongs. 
  3. Pòl·lens: pòl·lens de gramínies, males herbes i arbres més comuns a la nostra àrea geogràfica. 
  4. Insectes: 4 espècies diferents dels insectes més rellevants en l’al·lèrgia del cavall.
Inmunoteràpia (subcutània)

En base a la història clínica del animal i la rellevància clínica dels al·lèrgens testats, es configuren els vials de hiposensibilització acompanyats d’un fulletó explicatiu que conté la pauta que es deu seguir en cada caso.

Per a un tractament correcte, inicialment es sol·liciten els vials d’iniciació que tenen una durada de 7 mesos. Una cop finalitzada aquesta fase és necessari sol·licitar els vials de continuació que tenen una durada aproximada de 8 mesos.