Anàlisi per imatge

L'objectiu principal de la Unitat d'Anàlisi per Imatge és oferir servei en l'avaluació de la qualitat seminal en espècies d'interès ramader, a través de proves d'anàlisi espermàtic.

La predicció de la capacitat fecundant del semen té una gran importància en les produccions ramaderes per a la selecció de mascles amb millor valor reproductiu.

En els últims anys s'ha produït un gran desenvolupament en el camp de la reproducció animal, íntimament lligat a l'aplicació de la inseminació artificial, tècnica que ha permès la màxima utilització del potencial genètic de reproductors d'alt valor, perfeccionant el control de tot el procés reproductiu i millorant les explotacions ramaderes amb uns rendiments reproductius òptims.

Tècniques analítiques
• Anàlisi d'imatge assistit per ordinador [sistemes automatitzats d'anàlisi de semen - CASA (Computer Assisted Semen Analysis)]
• Microscòpia òptica (camp clar, contrast de fases, camp fosc)
• Microscòpia de fluorescència
• Espectrofotometria

Camps d'actuació
• Controls de fertilitat
• Bioquímica en plasma seminal
• Proves funcionals de l'espermatozoide
• Fragmentació de l'ADN en espermatozoides