Bioanàlisi-Farmacocinètica

La Unitat de Bioanàlisi-Farmacocinètica realitza anàlisi de fàrmacs i metabòlits en matrius biològiques (plasma, sèrum, orina, teixits) de qualsevol espècie animal. Té una acreditada experiència en el desenvolupament i validació de mètodes analítics per a una àmplia varietat de molècules, i en la seva aplicació a estudis analítics, sempre ajustant-se als terminis de temps demanats per la indústria farmacèutica veterinària.

Certificacions
Des de 1998 es disposa del Certificat de compliment ment de BPL per a anàlisi de nivells de fàrmacs i els seus metabòlits en espècimens biològics. Recertificació de juliol de 2007, N º de certificat BPLI/0707/008/CAT.

A més, la Unitat realitza les seves activitats seguint les següents normes i recomanacions:
• OECD, Principles of Good Laboratory Practice
• FDA Guidelines: Bioanalytical Methods Validation for Human Studies
• Notice to applicants Vol.8

Tècniques analítiques
• Sistemes de LC / MS / MS
- Ionització a pressió atmosfèrica (API) amb sistemes ¬ mes d'ionització química i electrospray
• HPLC / UV
• HPLC / Fluorescència

Camps d'actuació
• Farmacocinètica
• Bioequivalència
• Estudis de depleció
• Estudis de residus en teixits d'animal
• Recerca de nous fàrmacs