Bioquímica

L'activitat principal d'aquesta Unitat consisteix en l'anàlisi de les determinacions més comunes tant en sang (glucosa, transaminases, creatinina, colesterol, ...) com en orina (Urianàlisi, sediment urinari ...), que en molts casos aporten dades decisives per orientar en el diagnòstic de malalties i permeten el seguiment de pacients crítics: geriàtrics, malalts crònics, animals inclosos en estudis, etc.

També es realitza l'anàlisi d'altres paràmetres més específics, l'anomenada bioquímica especial, com són els enzims de control en algunes espècies animals (sorbitol deshidrogenasa, glutation peroxidasa, etc.). La determinació de la fructosamina o l'hemoglobina glicosilada (paràmetre molt important en el seguiment i control de la diabetis en algunes espècies animals) o la determinació d'àcids biliars.

Tècniques analítiques
• Analitzadors automàtics de bioquímica
• Analitzadors automàtics d'orina
• Electroforesi capil lar
• Electroforesi gel d'agarosa
• Cromatografia líquida (HPLC)
• Espectrofotometria

Camps d'actuació
• Bioquímica bàsica
• Bioquímica especial
• Bioquímica de líquids biològics
• Electroforesi, isoenzims
• Electroforesi i inmunofijación proteïnes
• Microscòpia de sediment urinari