Hematologia

Aquesta Unitat ofereix un servei hematològic d'hemostàsia, coagulació i proves especials. Es dedica fonamentalment a l'estudi elemental de la sang, determinació en què es mesura de forma global i en percentatge la sèrie eritrocitària (vermella), leucocitària (blanca) i plaquetar de les espècies animals més comuns, animals de companyia, exòtics i animals d'abastament , amb les seves particularitats especials. Les dades obtingudes poden arribar a resultar de gran importància en determinades situacions patològiques de major o menor entitat clínica, sempre acompanyats d'estudis citològics i immunohematològics.

Un altre dels camps d'estudi d'aquesta Unitat és la coagulació, que acompanyat de proves especials, ajuda a determinar trastorns en el procés de la coagulació sanguínia.

Tècniques analítiques

 • Comptadors hematològics, amb extensor / tenyido automàtic
 • Citometria de flux: recompte de reticulòcits
 • Analitzadors automàtics de coagulació

- Tècniques coagulativa
- Tècniques immunològiques
- Tècniques substrat cromogènics

 • Analitzadors automàtics VSG
 • Agregómetro plaquetar


Camps d'actuació

Citologia Hematològica

 • Diagnòstic citològic en sang perifèrica
 • Citologia en líquids biològics
 • Estudi de moll d'os / teixits hematopoètics
 • Tècniques citoquímiques


Coagulació

 • Proves de coagulació
 • Control anticoagulant
 • Estudi de factors i proteïnes
 • Proves del funcionament plaquetar


Immunohematologia

 • Estudi d'anèmies hemolítiques immunes
 • Test de Coombs