Hormones

Aquesta Unitat proporciona als diferents especialistes una informació vàlida que els permet abordar, des d'un punt de vista analític, els diferents aspectes funcionals de les patologies relacionades amb l'endocrinologia, la reproducció i la nutrició.

En l'àmbit de les patologies endocrines la Unitat realitza de manera rutinària un ampli nombre de paràmetres sèrics, plasmàtics i urinaris que permeten conèixer el bon funcionament de totes les glàndules endocrines i al mateix temps, per mitjà de proves funcionals, l'estat correcte de tots els eixos hormonals.

En l'àmbit de la reproducció, aquesta Unitat ofereix un servei d'urgències per a les determinacions més significatives que proporcionen una eina complementària molt important en la interpretació del cicle ovàric permetent establir, el moment de la inseminació o el més apropiat per fer una cesària.

Tècniques analítiques

  • Sistemes RIA gamma i beta
  • Sistemes Elisa
  • Analitzadors automàtics de quimioluminiscència
  • Cromatografia líquida (HPLC)


Camps d'actuació

  • Hormones: Permeten l'exploració de la funció de totes les glàndules endocrines: hipòfisi, tiroide, gònades, suprarenals, pàncrees, placenta etc., Ajudant al clínic a establir un diagnòstic. 
  • Vitamines: B6, derivats de la vitamina D. B12, àcid fòlic, etc., Ajuden al diagnòstic de mal-absorció intestinal o sobrecreixement bacterià, deficiències alimentàries, anèmies, insuficiència renal crònica i altres patologies.