Higiene Industrial

Contaminants químics

 • Àcids inorgànics
 • Aldehids
 • Compostos Orgànics Volàtils (COV)
 • Diisocianat
 • Gasos anestèsics
 • Hidrocarburs policíclics aromàtics
 • Matèria particulada i SiO2
 • Metalls
 • Pesticides


Fibres

 • Amiant en aire i materials
 • Fibres Minerals Artificials (FMA) en aire i materials


Contaminants físics

 • Estrès tèrmic
 • Soroll
 • Temperatura i humitat relativa
 • Il.luminació


Contaminants biològics

 • Ambients altament contaminats
 • ÀCars en pols
 • Pol · len en aire


Inspecció i diagnòstic d'amiant en edificis, instal.lacions, vaixells i sòls

Lloguer d'equips

 • Monitors de lectura directa
 • Bombes d'aspiració


Personal qualificat per a la presa de mostra