Indústria Farmacèutica Veterinaria

LABORATORI CERTIFICAT GMP
SEGUIMENT DE FARMACOPEA ESPANYOLA, EUROPEA I AMERICANA


Controls de qualitat sobre matèria primera i producte acabat

  • Control microbiològic

- Recompte
- Identificació de patògens
- Endotoxines bacterianes (LAL)
- Valoració d'antibiòtics
- Control d'esterilitat
- Test de desafiament de conservants (challenge test)

  • Control fisicoquímic

- Quantificació de principis actius
- Determinació de dissolvents residuals
- Determinació de residus d'òxid d'etilè, dioxà
- Determinació de traces de metalls
- Determinació d'àcids grassos en matèria primera
- Determinació d'esterols en matèries prima
- Test de disgregació de càpsules i comprimits
- Cristal · linitat
- Partícules en injectables: subvisibles i visibles
- Granulometries

  • Control toxicològic

- Assaig de pirògens
- Toxicitat aguda (DL50)
- Toxicitat anormal (safety test)
- Assaigs de tolerància local
- Assaigs d'irritació en mucoses (oral, rectal, vaginal ,...)
- Citotoxicitat
- Assaigs REACH

  • Control de plantes medicinals

- Identificació per capa fina
- Determinació de metalls
- Determinació cendres
- Fibra bruta
- Determinació d'humitat / extracte sec
- Determinació de pesticides
- Determinació de micotoxines
- Determinació de solvents residuals
- Control d'aigües purificades i de producció
- Control microbiològic
- Endotoxines bacterianes (LAL)
- Control fisicoquímic

  • Control de sales classificades 

- Superfícies
- Ambients
- Partícules


Validació de mètodes d'anàlisi

Estudis d'estabilitat segons ICH


- Assaigs microbiològics
- Assaigs fisicoquímics
- Fotoestabilitat
- Lloguer de càmeres climàtiques


Determinacions per anàlisi d'imatge assistit per ordinador


- Recompte d'elements
- Anàlisi de formes, mides, superfícies, densitats, textures, periodicitat d'estructures, etc.
- Classificació i reconeixement automàtic d'estructures a partir de l'establiment de patrons


Desenvolupament d'aplicacions per anàlisi de imagen